haracz.pl
Krajowi potentaci - www.haracz.pl Partnerzy na Wschodzie - www.reket.ruSzanowni Państwo,
mamy przyjemność zaoferować Państwu usługi, które zapewniając rzetelne i pełne wywiązywanie się ze zobowiązań płatniczych przyczyniają się do wzrostu edukacji społecznej i prawidłowości obrotu gospodarczego.

Internet pozwala nam na tworzenie sprawnej ogólnopolskiej, a już wkrótce (w obliczu jednoczącej się Europy) ponadnarodowej struktury, tak by odległość dzieląca dłużnika i wierzyciela lub działających w jego imieniu przedstawicieli, nie stanowiła najmniejszego problemu w windykacji należności.Nasza misja
to łączenie wierzycieli i firm potrafiących profesjonalnie dochodzić roszczeń finansowych.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy ogólnopolski, interaktywny Rejestr Samopomocy

System
haracz.pl łączy w sobie elementy z dziedziny inkaso (inkaso jest psychologiczną zdolnością wczuwania się w sytuację dłużnika, taktyką i wytrwałością w działaniach mających na celu odzyskanie długu) i informacji gospodarczej, tak aby najefektywniej i najtaniej rozwiązać problemy z doborem partnerów handlowych, a zalegających z zapłatą kontrahentów zmobilizować do wypełnienia swoich zobowiązań.

W warunkach zatrzymania wzrostu gospodarczego i nasilających się zjawisk łańcucha długów tylko połączenie klasycznych metod dochodzenia roszczeń finansowych z dodatkowymi (każdorazowo dostosowanymi do określonego dłużnika) sposobami mobilizowania do spłaty zadłużenia zapewnia spodziewany efekt.

Solidność, kompetencja i skuteczność są naszym atutem.
Problemy naszych klientów zawsze traktujemy jak własne dlatego i sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

nasze atuty
All Rights Reserved © 2001-2003

Treść niniejszej witryny w całości ani którejkolwiek jej części nie oznacza wzywania przez autorów do jakichkolwiek działań sprzecznych
z obowiązującym prawem lub akceptacji takich działań.
info@haracz.pl